TADY JSME DOMA

V českomoravské kotlině. Přitom zároveň na celé planetě. Protože naše myšlenky a duchovní energie jsou bez hranic.

Bez hranic je i energie naší planety. Ta ji vyzařuje svým otáčením, aby všemu a všem umožnila uvolnit se, růst a kvést.

Nechává prostor i pro energii Vesmíru. Také ten je bez hranic. Jeho energie nás i náš domov zpevňuje a tím i chrání.

A TO JE PRAVDA BEZ HRANIC

Nové fyzikální teorie energií subjaderného světa odhalují netušenou omezenost běžných klasických idejí a vynucují si radikální změnu našeho pohledu na svět.

FRITJOF CAPRA,
americký atomový fyzik, filosof, myslitel, spisovatel

Není snad tou nejlepší metodou pro malé národy nahradit kvantitativní ideály ideálem kvality?
Nemůžeš zabloudit, když obracíš tvář k domovu.
Ani mezinárodní kapitál, ani čtvrtá internacionála nás neohrožuje do té míry, jako mezinárodní hoteliér.

Karel Čapek
po několika zahraničních cestách a pobytech

NÁŠ DODATEK

Děkujeme našemu učiteli akademiku MUDr. Dostálkovi za to, že nám koncem roku 1979 doporučil studovat dvě základní kosmické energie. Zemskou a vesmírnou. A s jejich využitím praktikovat vědecky podložený výživový systém, postavený na stejných energetických základech, jaké úspěšně už po čtyři tisíciletí využívá akupunktura.

Děkujeme i japonským badatelům, kteří nás dlouhá léta vedli při studiu zákonitostí těchto energií. A desítkám amerických a západoevropských přátel. Ti nás třicet let učili jak s pomocí obou energií chránit sebe i druhé před všemi chorobami – nebo se jich zbavovat.

Tím vším se nám otevřela cesta k dokonalému pochopení další velké pravdy: že to nejdůležitější je ve slovech lékaře a filosofa: Nechť jsou vaše potraviny vašimi léky.

A TO HLAVNÍ?

Že to byla cesta nejen náročná, ale i dlouhá. Přes mnoho dočasných, méně vhodných a tedy pro naši oblast nevyhovujících mezistupňů. Mezi těmi byla i Tradiční čínská medicína, Ajurvéda, Tradiční japonská medicína a mnoho dalších systémů. Stálým studiem a nekonečným zkoušením i experimentováním jsme se konečně dopracovali k tomu nejpodstatnějšímu. A to je pro nás Tradiční medicína a životospráva středoevropská.

I tam ovšem platilo a platí to moudré a věčné:

Nechť jsou vaše potraviny vašimi léky.