TADY JSME DOMA

V českomoravské kotlině. Přitom zároveň na celé planetě. Protože naše myšlenky a duchovní energie jsou bez hranic.

Bez hranic je i energie naší planety. Ta ji vyzařuje svým otáčením, aby všemu a všem umožnila uvolnit se, růst a kvést.

Nechává prostor i pro energii Vesmíru. Také ten je bez hranic. Jeho energie nás i náš domov zpevňuje a tím i chrání.

A TO JE PRAVDA BEZ HRANIC

Nové fyzikální teorie energií subjaderného světa odhalují netušenou omezenost běžných klasických idejí a vynucují si radikální změnu našeho pohledu na svět.

FRITJOF CAPRA,
americký atomový fyzik, filosof, myslitel, spisovatel

NÁŠ DODATEK

Děkujeme našemu učiteli akademiku MUDr. Dostálkovi za to, že nám koncem roku 1979 doporučil studovat dvě základní kosmické energie. Zemskou a vesmírnou. A s jejich využitím praktikovat vědecky podložený výživový systém, postavený na stejných energetických základech, jaké úspěšně už po čtyři tisíciletí využívá akupunktura.

Děkujeme i japonským badatelům, kteří nás dlouhá léta vedli při studiu zákonitostí těchto energií. A desítkám amerických a západoevropských přátel. Ti nás třicet let učili jak s pomocí obou energií chránit sebe i druhé před všemi chorobami – nebo se jich zbavovat.

A TO HLAVNÍ?

Že to byla cesta nejen náročná, ale i dlouhá. Přes mnoho dočasných, méně vhodných a tedy pro naši oblast nevyhovujících mezistupňů. Mezi těmi byla i Tradiční čínská medicína, Ajurvéda, Tradiční japonská medicína a mnoho dalších systémů. Stálým studiem a nekonečným zkoušením i experimentováním jsme se konečně dopracovali k tomu nejpodstatnějšímu. A to je pro nás špičková úroveň našich evropských vědců a filosofů. Mezi nimi je na předním místě i

HÉRAKLEITOS

„Tento svět,
týž pro všechny,
nevytvořil žádný z bohů ani z lidí,
ale vždy byl, je a bude
věčně živým ohněm,
rozněcujícím se podle míry
a hasnoucím podle míry…“

„Na ty, kdo vstupují
do téže řeky, valí se
jiné a jiné vody…“

Hérakleitos, nejoriginálnější myslitel v dějinách řecké a světové filosofie, žil v napjatém a kritickém období řeckých dějin. To nebylo možné bez dialogu a výměny názorů. Proto mohl filosof Hérakleitovy hloubky a velikosti domyslet a zformulovat mimořádně významné nové pohledy na život a na svět. Ty platí dodnes.

Další řecký velikán – Sokrates – se o Hérakleitových textech vyjádřil slovy: „Čemu jsem rozuměl, je duchaplné – a myslím že i to, čemu jsem nerozuměl, je takové…. “

Je tak totiž vyjádřena i ta úplně nejhlubší myšlenka: že existuje vnitřní rozpor a protikladnost, ale zároveň i současná jednota těch všech věcí i samotného světa jako celku. Když je den, je den, když je noc je noc – ale den a noc patří jako dva fenomény k sobě. Žena je žena, muž je úplně jiný člověk – ale patří k sobě… Stručně a jinými slovy: co se děje, je střídání a zároveň vzájemné doplňování protikladů.
Jako základní dynamika života a světa který je věčný a bez hranic…

V tomto duchu je neseno i celé velké dílo dalšího velikána, jehož nejpodstatnější výrok znáte:

NECHŤ JSOU VAŠE POTRAVINY VAŠIMI LÉKY…