Jak se orientovat v dnešním chaotickém světě

Dějiny jak je málo známe

Stručně, v následujících obdobích:

Čína před pěti tisíci lety
Řecko před dvěma a půl tisíci lety
Střední Evropa před více než dvěma tisíci lety - a doba následná
Dnešní otázky a problémy volby
Kdy volba není snadná
K soustředěnému vnímání
Ze všech regálů knihovny
Z praxe