Dvě hrozby Dvě hrozby

Prosíme omluvte náhodnou výměnu textů u snímků č. 15 a 16 v barevné obrazové příloze s talíři pokrmů.
Děkujeme za pochopení