AUTOŘI

Ing. Jarmila Průchová, diplomovaná akupunkturistka, dietoložka, diagnostička, cvičitelka
Jaroslav Průcha, diplomovaný ekolog, nutricionista

ODBORNÍCI DLOUHODOBĚ TEORETICKY I PRAKTICKY OBEZNÁMENÍ S MAKROBIOTICKOU A ENERGETICKOU MEDICÍNOU

MUDr. Pavel Both, internista, obezitolog, výživář, akupunkturista
Věra Chasáková, diplomovaná zdravotní sestra
MUDr. Mirka Hájková, zubní lékařka
Ing. Alena Hlubocká, shiatsu terapeut
MUDr. František Kožíšek, konzultant pro oblast vody a zdraví
MUDr. Jiřina Márová, mikrobiolog, 30 let zástupce primáře v nemocnici Bulovka
MUDr. Věra Nejepinská, lékařka pro děti a dorost
MUDr. J. Pelčík, biomedicína, měření energií
MUDr. Alena Rejdová, lékařka pro děti a dorost
MUDr. Jiří Vácha, praktický lékař s dlouholetou makrobiotickou praxí
MUDr. Martina Váňová, odborná lékařka ORL a specialistka na lázeňskou léčbu
MUDr. Pavel Trančík, psychiatr