ŽIJEME VE SVĚTĚ HMOTY?

Jen zdánlivě. Protože hmota je nejhustší formou energie.
Co je důležité?
Abychom jako zhutnělá energie znali kvality toho, co je pro nás jako koncentrovanou energii podstatné.

tabulka potravin z hlediska kvality energie
orientální monáda Herakleitos
Orientální monáda
– symbol procesu neustálého vyvažování obou základních energií. Vesmírné a zemské. Symbol věčného pohybu.
Hérakleitos (530 – 480 př.n.l.)
Nejslavnější řecký myslitel. Evropské ztělesnění filozofie o stále probíhajícím vyvažování základních vesmírných energií. Autor principu neustávající změny, plynutí a věčného pohybu.