POZOR – MIMOŘÁDNĚ
KVĚTEN A ČERVEN 2020

nám patrně nenabídnou možnost realizovat již dvakrát přesunutý seminář, spojený s rozdáváním textů a knížek s„naší“ tématikou a životním posláním.
Teď nic fixně neplánujeme..V nejisté době to nemá smysl Jen si dáváme za úkol:
Až budeme mít nějakou jistotu, pokusíme se alespoň dvakrát na naší stránce zopakovat termín a hodinu našeho dlouho očekávaného setkání s vámi. Jeho průběh a náplň budou stejné jaké měly být na podzim a v březnu a dubnu. Nepočítáme se zásadními změnami. Ty drobné včas ohlásíme.
Na viděnou, na slyšenou a na vzájemné pochopení se těší organizátoři.POZOR

JARNÍ SEMINÁŘ, původně stanovený a vyhlášený na 28. března, se bez jakékoliv změny místa, programu a obsahu přesouvá na 25. dubna.
Jménem Základní školy Jižní IV.,Praha 4,
Průchovi a jejich spolupracovníci.

Dodatek: V případě jakékoliv změny celostátní situace nebo celostátních příkazů se budeme pružně přizpůsobovat a touto cestou to také oznamovat.BŘEZEN 2020 - ÚPRAVA

Jarní seminář 28.března – Základní škola Jižní IV, Spořilov

Prosíme co dodržovat:
Přezouvání za vchodovými dveřmi, poctivou hygienu všude – i na WC, respektování programu.

PROGRAM
Začátek, registrace: 9,00 - 10 hodin
- U vchodu odevzdat lístek s otázkou pro paní Průchovou
- Zaplatit Kč 100,-- výpomoc na úhradu nájemného

- Převzít desky s texty volně nasbíranými během 50 let výuky MB – zdarma
- Volně si rozvrhnout čas pro následující akce:
- Prohlídka knížek vhodných pro naše téma - možnost vzít si jednu zdarma
- Prohlídka odborných knížek nám blízkých - možnost koupit kteroukoliv za 50,-Kč
- Promyslet možnost koupit si velmi vzácnou odbornou knihu v ceně 50 – 100 Kč
- 11.00 – Jarmila Průchová –odpovědi na otázky odevzdané při vstupu
- 12.00 - 13,00 Možnost volné výměny zkušeností a volné diskuse
- 13.00 – Rozloučení, rozchodŘÍJEN 2019

OMLOUVÁME SE
Seminář 9. listopadu se z řady vážných důvodů ruší.
Pokud jste již poslali platbu, bude vám vrácena
Podrobnosti postupně zdeLEDEN

O tradiční čínské medicíně

Na stránkách denního tisku i na stránkách v zápisnících našich politiků se Čínská medicína objevuje čím dál častěji. V poslední době většinou s podněty k jejímu negativnímu hodnocení i s návrhy na její oficiální zamítnutí.. Chápeme tento postoj - a proto se k původně slavné Tradiční čínské medicíně budeme také stavět jinak než její příznivci. Ani kladně ani záporně, prostě: mimořádně. Impuls k takovému přístupu nám dalo dvojí veřejné vystoupení JUDr. Nory Chvojkové. Údajně nejen „specialistky na výživu“ - ale také propagátorky Čínské medicíny. I díky jí máme k tomu systému mimořádný přístup. Nešlo to snadno ani rychle. Tím spíš, že jsme měli za sebou mnoho let nejistot, jak čínskou medicínu nezaujatě hodnotit. A zároveň padesát let velmi pozitivního a efektivního - praktického - využívání jejích základních kamenů. Dvoupólové orientace energií jin a jang . Paní doktorka Chvojková, právnička – včetně mnoha dalších „specialistů“ - v nás posílila a utvrdila následující poznání.

Existuje jednak Klasická čínská medicína, s jejímiž teoretickými základy seznámil naši veřejnost sinolog Vladimír Ando. Dokonce v pěti obsáhlých knížkách. Krom toho - jak jsme se během mnoha let ujistili – existuje i Tradiční čínská medicína Jako dlouhá desetiletí probíhající laické zjednodušování té „Klasické“. Aby měla srozumitelnější pojetí a formu..Tak zvaně „západně vzdělaný a myslící“ člověk totiž většinou není vůbec nebo téměř schopen pochopit a akceptovat něco neviditelného a nehmatatelného a přesto považovaného za základ lidského bytí - energii čchi. Existuje ovšem ještě celosvětová Tradiční energetická medicína - jak ji konečně po padesáti letech studia a praxe snad dobře známe. S největším ještě přijatelném zjednodušení ji vysvětlujeme zájemcům jako postupné splývání Tradiční čínské medicíny s Tradiční přírodní medicínou evropskou. Snad se nám podaří nějak naznačit její významnost, když uvedeme alespoň několik jmen těch, kteří se na tom procesu po staletí podíleli. . Hérakleitos, Plutarchos, Plinius starší, Plinius mladší, Aristoteles, Hippokrates, Jan. A. Komenský, J.W von .Goethe, antroposof Rudolf Steiner (1861-1925), , Fritjof Capra a mnoho dalších.

Na řadě je teď nejtěžší problém: jak vám pochopitelně přiblížit skutečnost, že mnoho vědců a lékařů odmítá jak klasickou, tak tradiční čínskou i Tradiční energetickou medicínu - a my to chápeme.. Jako pomoc si přitom bereme některé výroky, které jsme slyšeli a četli od právničky Nory Chvojkové. Naše reakce na její normálně tištěná slova budou vytištěna tučné.

CHv: Čínská medicína má jednoduchou metodu jak zůstat zdravý. (100 % zájemců, s nimiž jsme na to téma diskutovali, spontánně tvrdilo že je naopak neuvěřitelně složitá.)
Chv.:Je to výsostně praktické učení. (Podle znalců – odborníků a specialistů: Její koncepce není založena na praxi ani na filosofii, ale sama je pouze filosofií. Podle naších rozsáhlých zkušeností se však „filosoficky“ nedá uvařit ani léčivý čaj, natož někoho vyléčit z maligního melanomu. Základním kamenem dnešního života totiž je praxe.)
Chv.: Čínská medicína má reálný a ověřitelný léčebný efekt..(Většina odborníků, s kterými jsme diskutovali nebo je četli má následující výhrady: : „Nemá možnost objektivně ověřit stav pacienta ani léčebný efekt ….V dnešní době není možnost dlouhodobě školit a pak prověřit schopnosti dostatečného počtu instruktorů “ … a tak podobně.)
Chv.: Energie Čchi se skládá ze dvou složek: ženská strana celku se označuje jako minus –chladná, pomalá. Mužská strana, označovaná jako plus. Světlá, rychlá, silná.. (Je to spíš jen poloviční pravda. Existence i tak zvaná disharmonie obou typů energií se v dnešní době vyskytuje jak u žen, tak u mužů. Jeden ze zákonů Vesmíru pravdivě říká, že nic není jednostranné…)
Chv.: Jedna z velkých předností: celostní přístup v pojímání člověka. (Světově nejuznávanější vědec – znalec jaderné energie, ,spisovatel, filosof, životní praktik Fritjof Capra: Klasické čínské dokumenty, pojednávající o celostním vylíčení lidské přirozenosti, NEPSALI lékaři – praktici, ale mudrci, teoretici, vzdělanci. V jejich pojetí nikdy nebyla čínská medicína medicínou celostní…)Pokračovat nebudeme formou jakékoliv diskuse Se vší odpovědností a poctivostí odcitujeme vědce, lékaře i znalce čínské medicíny v tom, kde jsou také mimořádní nebo s něčím nesouhlasí.

Přes dva tisíce let se předává dál literárně, i když je potřeba se ji adekvátně naučit…Každý má čchi někde jinde…Čínská medicína nemůže být nikdy založena na obecně platných důkazech jako medicína moderní… Když se přepracujeme, částečně nebo zcela „vyhoříme“ jde to vrátit jen velmi pomalu – filosofickým přístupem, filosofií žití, skoro vůbec ne…Čínskou medicínu drží pohromadě taoistická filosofie a její paradigmata -člověka může jako celek držet pohromadě jen celek energeticky vhodné stravy… Systém čínské medicíny je schopný řešit většinu zdravotních potíží jen za okolností, které lidé měli tenkrát…..Akupunktura je v rozporu s anatomií, fyziologií, embryologií neurologií…Nejvýznamnější představitelé čínské medicíny nedali světu návody pro každodenní praxi běžného člověka…. Představa proudící životní energie „čchi“ je zcela nekompatibilní s jakoukoliv představou energie v moderní vědě…

Mohli bychom pokračovat. Není proč. Už téměř padesát let pomalu ale jistě pomáháme budovat to dokonalejší: makrobiotiku jako každodenní praxi. Teď už jen málokdy s využíváním toho neoblíbeného pojmenování dvoupólových energií: jin a jang. Také není proč. Každá civilizace znala a zná dvě základní energie Vesmíru a také pro ně měla a má svá pojmenování. Sice jsme do Tradiční energetické medicíny zahrnuli kromě TČM i Tradiční medicínu japonskou, korejskou a další asijské podobné, ale hlavní slovo má stále vše, co nám dala a dává Evropa. Pojmenování makrobiotika se původně přičítalo japonskému badateli Ohsawovi. Zbytečně. Poprvé o makrobiotice jako významném systému prevence a léčby napsal již lékař uhersko-rakouského císaře pána – pan Hufenland. Pan president Masaryk ji pak nenápadně a nenásilně udělal propagaci při svém publikovaném rozhovoru s Karlem Čapkem.

Psát pro vás něco o dnešní makrobiotice? Zbytečné. Podívejte se občas na
www-svetenergii.cz.
Nic důležitého nepropásnete.PROSINEC

Co nejdříve?

To velmi podstatné: že se opět objevily problémy s parazity.
Na toto téma přinášíme jako úvod zajímavou informaci, po jejímž přečtení a pro její prohloubení si budete moci prostudovat několik dlouhých a závažných textů, které najdete na www.hblahova.com

„Obvodní lékaři mají instrukce, aby přednostně zvažovali parazitární nákazu při banálních onemocněních. (Bolesti břicha, bolesti hlavy, průjmy, zácpy, nechutenství, prudké hubnutí, nevolnost, zvracení.)Pacient se s tím ovšem v praxi setká málokdy.“…

K obsahu výše uvedených delších textů vás můžeme navíc přilákat pomocí titulků, pod nimiž jsou texty uvedeny na zmíněném webu v rubrice NAŠE ČLÁNKY:
Díky, díky, díky, díky. Kdo je vlastně šarlatán? Co všechno přenášejí komáři. Zkušenosti poradkyně Petry Tothové. Daria Lori. Reakce hygieničky na článek Parazit nebo kamarád? Blíží se doba dovolených…

K těmto článkům je navíc uveden seznam titulků o článcích nejnovějších. Včetně zajímavé informace, že do Česka přijede patrně nejzajímavější osobnost technického světa. Hádejte kdo…

A ještě navíc dobrá rada – daná naší zkušeností: články na tak závažné téma je vhodné přečíst několikrát. Pokuste se…

TEĎ AKTUÁLNÍ NOVINKA – I KDYŽ UŽ ZE ZÁŘÍ 2016
TOXOPLAZMOZA

Odborníci – parazitologové a biologové – oznámili, že vlivem chování koček i v bytech se u lidí velmi rozšiřuje toxoplazmoza. Dosud bylo ročně hlášeno 400 – 800 případů u dospělých a 90 u dětí. Teď počty rostou. Je to tak zvaná kočičí nemoc. Parazit, který ji způsobuje už je dlouho předmětem výzkumu vědců. Definitivním hostitelem je kočka. Jeho vliv se více či méně silněji projevuje v řadě způsobů našeho chování. Je známo, že toxoplazma dokáže přeprogramovat savčí mozek, a je odpovědná za nejednu změnu v lidské psychice. Svádí dokonce i k sebevraždě, mění tvar našeho obličeje. Obecně: toxoplazmoza postihuje přibližně jednu třetinu populace. Tím patří k nejčastějším infekcím.

K těmto všem informacím od vědců patří i ta, že u koček se v současnosti vyskytuje až 200 chorob.

Současné novinky a k nim podstatné informace

Podivuhodné informace o parazitech

Některé získáváme takovým způsobem, že se může udělat až slabo od žaludku. Jedna parazitologická laboratoř z jižních Čech na krysách vypátrala, že celá velká škála parazitů, žijících v jejich vnitřnostech, je jim vlastně ke prospěchu, protože burcuje a tudíž posiluje jejich imunitu. Zaměstnankyně této laboratoře vztáhla tutéž situaci a tytéž procesy na lidi. Veřejnost se tedy- za pomoci pozvaných pracovníků tisku – dovídá, že tedy na posílení imunity bychom se měli snažit dostat do sebe parazitů co nejvíce. Jako například: děti klidně mohou jíst co jim spadlo na zem. Mohou se nechat olizovat psem, který strkal čumák do lecčeho. Z roupů a škrkavek by se měli jejich rodiče radovat…a tak podobně. Raději tedy dost. My nabídneme něco úplně jiného.

Leccos jste se už dověděli z předchozích textů. Mnohem více vám napoví náš výtah z pracovního „životopisu“ jednoho z našich předních vědců. Pro vás jsme to vybrali a citujeme to z nejserioznějších vědeckých materiálů.

Prof. RNDr. Csc Jaroslav Flegr
-Prof. Flegr je autorem více než130 odborných studií a 7 monografií. (Do září 2016, další následovaly.)
-Přednáší několik předmětů z oboru evoluční biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
-Od roku 1993 zkoumá psychiku a chování tisíců studentů, gravidních žen, dárců krve a desetitisíců vojáků.
-Jeho pracovní tým je složený z magisterských a doktorantských studentů a společně provádějí studie na desetitisícové komunitě dobrovolníků.
-Sám prof. Flegr navrhl a formuloval několik nových teorií a mechanismů z oboru evoluční biologie. Prověřoval i vliv krevní skupiny Rh+, která je touto kvalitou chráněna proti řadě některých negativních faktorů z našeho prostředí.
-V oblasti evoluční biologie a evoluční psychologie a parazitologie je v zahraničí znám hlavně díky svému výzkumu parazita Toxoplasma gondii.
- Toxoplasma gondii je vnitrobuněčný parazitický prvok, který parazituje v buňkách člověka i zvířat. Jejím definitivním nositelem jsou kočkovité šelmy.
- Prof. Flegl jako parazitolog zkoumal toxoplazmozu podrobně a potvrdil, že zvyšuje riziko schizofrenie – nastávající specifické změny v morfologii mozku.
-Osoby infikované toxoplazmozou se z hlediska svého chování a psychických projevů liší. Mají například mírně zpomalené reakční doby, 2,7x vyšší pravděpodobnost dopravních nehod. Výsledky tohoto výzkumu byly publikovány zatím asi v 60 studiích.
-Krom toho bylo v souvislosti s americkým výzkumem toxoplazmózy zjištěno, že vlastnictví koček ohrožuje duševní zdraví. Profesor Flegr to doplnil zjištěním, že výskyt unipolárních depresí souvisí i s pouhým poškrábání kočkou. A že za to může být zodpovědná bakterie Bartonelia henselae.

Přejeme vám ke zvážení všeho co jsme již uvedli dost klidu – i ochotu k vlastnímu ohodnocení informací, které budou ještě následovat.

HŘÍCHY KOLEM DÝNÍ

Stručně, ale přitom dost rozzlobeně:
30. října 2018 byl v tisku v souvislosti s přicházejícím podzimem uveřejněn článek s doporučenými recepty na přípravu dýně.
Nebylo uvedeno, že z mnoha nejrůznějších druhů je jen dýně Hokaido jako jediná vzácnou a univerzální potravinovou léčivkou. A že její jakékoliv laické ochucování a zpracování tuto léčivost poničí.

V článku bylo správně uvedeno, že dýně obsahují provitamin A, skupinu vitaminů B, vápník, draslík, hořčík, železo, zinek, fosfor. Přitom se ovšem v receptech objevily přísady a způsoby zpracování, které léčivost uvedených minerálů a vitaminů více nebo méně likvidují.. Jsou to například:
kokosové mléko, želírovací cukr, pomeranč, mletý hřebíček, hřiby - houby, máslo, vinný ocet, kůra z citronu.
Dále: celá skořice spolu s hřebíčkem a badyánem, cukr, pepř, piškoty, k tomu cukr, vejce, šťáva z pomeranče, rozinky, hrubá mouka, parmazán, hnědý cukr. Nebo: kombinace dýně s houbami, s jablky, použitá hladká mouka a prášek do pečiva, máslo. Ale dokonce i kari, brambory, smetana , pepř, bílá čokoláda, vanilkový prášek,šlehačka nebo zakysaná smetana.

Jak Hokaido upravujeme my? Jednoduše a snadno. Máme zdravou rostlinnou stravou tak vyčištěné a citlivé chuťové buňky, že nám chutná i tepelně jednoduše zpracovaná dýně samotná. Nebo třeba i nanejvýš nějak doplněná špetkou soli, a trochou rostlinného oleje pro krátké osmahnutí malých kousků cibule. Někdy je dýně zpestřená společným povařením s mladou nasládlou mrkví – dost často ji mohou zdobit sezamová nebo slunečnicová - lehce opražená - semínka…

Dobrou chuť pro dobré a trvalé zdraví!!!

Doufejme, že budete kladně hodnotit naši knížku Život jako hra, která se chystá ke stažení na internetu. V každém případě v příštím měsíci opět na viděnou.