VAROVÁNÍ JAKO TERAPIE I PREVENCE

Jménem svým i tisíců svých žáků a stovek vynikajících učitelů stručně upozorňuji na ohrožení zdraví u velké části obyvatel. Příčina: rychle se rozšiřující množství homosexuálních občanů, jejich zvyšující se nároky – a neobyčejně rychle se šířící jejich nebezpečné až smrtelné choroby.

Začínají nenápadnými, brzo však chronickými záněty všeho typu. Pokračují řadou dalších chronických a často i nakažlivých chorob a stavů. Příklady: různá onemocnění jater včetně žloutenky, také mononukleóza, rakovina mízních uzlin, časté hypoglykemie a další stavy a choroby, ošetřované chemickými léky. To vše postupně zhoršuje imunitu. Ke konci se většinou objeví smrtící Kaposhiho sarkom, velmi vážná rakovina kůže. A pak předčasná a krutá smrt na AIDS. Tento vývoj a tyto konce čeká i děti, svěřené homosexuálním občanům. Popsaný proces pozvolné až totální ztráty imunity a krutého umírání bude u nich probíhat stejně. Protože se svými „rodiči“ budou konzumovat jejich stravu, která je extrémně dilatující, přeslazená, s nadmírou ovoce a sladkých mléčných výrobků - a je tedy hlavní příčinou rozpadu imunitního systému. K tomu nejnovější zpráva. Vědci celého světa se v Durbanu shodli: nevíme KDY ani ZDA VŮBEC bude nalezen lék proti AIDS. My naopak všichni víme, že k uvedené nerovnovážné přeslazené stravě se pomalu přesunulo a přesouvá mnoho zdánlivě zdravých občanů – i jejich dětí. A homosexualita se u juniorů rychle šíří jako móda. Proto navíc přidáváme několik dalších z mnoha významných informací.

Dr. Robert A. Giraldo, prezident vědecké skupiny pro hypotézy HIV-AIDS píše: Každá buňka imunitního systému je závislá na metabolismu všech živin. Pokud nastane porucha rovnováhy ve výživě, je většina těchto pochodů narušena…. Genetické výzkumy potvrdily souvislost šíření AIDS a dalších infekčních onemocnění se skutečností, že v období kolonizace se v Africe a Jižní Americe místo tamějších obilovin a domácí zeleniny začala pěstovat cukrová třtina, tropické ovoce, tropická zelenina na vývoz, kakao, káva, banány a další zákeřné až nebezpečné komodity… Ze souhrnu vědeckých prací, zvažujících celostní pohled na tento problém, uvádíme: velký vliv na nakažení jakýmikoliv viry mají také stravovací návyky. V současnosti existuje již mnoho podobných zjištění a hypotéz. Kterákoliv zmíněná hypotéza je však vlastně pravdivá, protože celé vnitřní prostředí organismu je oslabeno konzumací extrémní stravy a celkově nevhodným životním stylem.

Neznalost, nezodpovědnost, zbabělost, bezohlednost, strach, patologická tolerance homosexuality a další podobné slabosti mnoha občanů u nás a v celé Evropě způsobily, že se mlčí o příčinách a charakteru již probíhající a v budoucnosti ještě větší katastrofy. Vědecky prokázaná pravda: homosexualita ( s postupným, permanentním zhoršováním imunity) je i hormonální problém, objevující se v různé intenzitě a různém rozsahu téměř u každého, kdo pravidelně nebo v nadměrném množství ve stravě konzumuje jednoduché cukry: sacharózu, fruktózu, laktózu a další mono- a disacharidy. Postupně vznikají závažné nutriční deficity, příčiny bakteriálních infekcí. U homosexuálů zhoršuje situaci u nich běžná nadměrná konzumace antibiotik a dalších léků. A pak další nebezpečné látky. Jakýkoliv alkohol, marihuana, různá afrodiziaka, heroin, kokain, valium, amfetamin a podobné.

Proč je možné, že se tato skutečnost nepublikuje jako komplex a nepomáhá tak masám občanů, jak se tomu nebezpečí vyhýbat a jak se chránit? Patrně ze strachu přijít s něčím nepopulárním - a hlavně vlivem neinformovanosti a nevědomosti. Politici, lékaři a redaktoři masmedií mají dokonce i problém domyslet to, že riskantní „slaďoučká“ strava způsobuje ubývání mužského hormonu testosteronu. A u „slaďoučkých hochů“ přispívá k vlivu ženského hormonu estrogenu. Ten má pro svou existenci, kvality a množství základ a podporu právě ve stravě s převahou mono- a disacharidů. Každý z nás ostatně ví, že ovoce (fruktóza), mléko a mléčné výrobky (laktóza), sladké moučníky (sacharóza) a další podobné potraviny byly vždy a stále ještě jsou oblíbeny především u „slabšího ženského pohlaví“. Teprve v posledních desetiletích se tato obliba v nepřiměřeném množství rychle přesunula i na druhé pohlaví. Důsledky jsou jasné. Ztráta mužnosti. Hlavně vinou „přesouvání“ hormonů.

AIDS byl poprvé zjištěn v karibské oblasti, kde jím trpěli bez výjimky všichni příslušníci místní homosexuální menšiny. Odtamtud se problém přesunul do USA. Ty nejhorší současné konce je možné nalézt také tam. Otřesné a nezapomenutelné jsou zážitky z kurzů a seminářů, kde umírající a rozpadající se homosexuálové se učí jak jíst a pít jinak než dosud. Aby předešli hrozné smrti…

Ještě k začátkům této tragedie. V USA se homosexualita začala před mnoha desetiletími šířit v kruzích psychiatrů a psychologů. Neznali zásadní výživové souvislosti a vliv stravy na zdraví organismu. Později – již informovaní - se báli varovat veřejnost před některými potravinami, aby nebyli pronásledováni příslušnou potravinářskou loby. Většinou už také nebyli schopni nebo ochotni se vzdát svých chuťových požitků. Vše kolem těchto problémů tedy tajili. Svou vlastní utajenost si pojišťovali tím, že se dlouho tvářili před veřejností jako tak zvaně normální. Teprve nedávno, když takto postižených „sladkých hochů“ začalo rychle přibývat – nastal výbuch. Opačný. Svým postižením se jako s předností začali chlubit.

Stačí půlroční studijní pobyt v USA a člověku naskakuje husí kůže z úděsu nad tím, že do stejného nebezpečí a krutého konce se budou dostávat i děti o kterých se teď říká, že jim u dvou tatínků bude lépe než v dětském domově. (Výrok skupiny právníků. ) Nebo: „Těm dětem se daří stejně jako jejich vrstevníkům v tradiční rodině. (Sociolog, zabývající se touto problematikou.) Nebo:“Nemám pocit, že bych v rodině se dvěma matkami měl zastat mužskou roli.“ (Ten mladík, s výrazně „poženštělým“ exteriérem i interiérem, na to prostě nemá.) „Předsudky, opírající se v této věci o stále tytéž nepodložené argumenty, už mě unavují“. (Sociolog s úzkými, dlouhými prsty na rukou, které podle zkušeností tradiční čínské a japonské medicíny signalizují ubývající mužský testosteron a přibývající ženský estrogen.)

Nejen v archivu paní poslankyně Nytrové, ale i jinde na území naší republiky jsou kilogramy vědeckých zpráv a různých dokumentů a knih, s obsahem podobným tomu, co v parlamentu nadnesla paní poslankyně. Neznáme ji. Nikdy jsme se s ní neviděli. Netušíme kde a jak materiály získala. Máme jen jistotu, že její materiály jsou obsahem podobné těm, o kterých jsme se náhodou dověděli my. Mají stejné nebo podobné závěry: AIDS se nešíří jen pohlavním stykem. Již existuje mnoho vědeckých teorií a hypotéz, v čem je hlavní příčina této katastrofální degenerace člověka. Ty nejposlednější a nejvšestrannější vždy uvádějí i životosprávu – a nevhodnou stravu.

Naši nejvyšší představitelé, kteří jsou odpovědni za trendy vývoje v naší společnosti a za zdraví všech obyvatel, by se měli o tuto záležitost co nejdříve začít zajímat – a situaci řešit. Před odvážnou paní poslankyní přitom klesnout na kolena a poprosit ji o odpuštění v případě, že se z neznalosti vůči ní zachovali arogantně nebo dokonce nepřátelsky.

S přátelským pozdravem a s nadějí na obrat k lepšímu
Ing. Jarmila Průchová.NEJASNO
kolem vitaminu B12

Situace podobná jako před časem s lepkem. Tenkrát se strhla téměř hysterie, varující před škodlivostí lepku. Na to navazující hysterie s výrobou bezlepkových součástí stravy. A nevšímavost k našim upozorněním, že lepek škodí jen tehdy, když je v denní stravě nadměrné množství potravin z bílé mouky - a když při konzumaci čehokoliv s lepkem schází zelenina.

Pak se - po několika letech - objevila seriozní vědecká informace. Od primáře MUDr. Pavla Fruehaufa, Csc z Kliniky dětského a dorostového lékařství při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze 1. a při Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Jako specialista na dětskou gastroenterologii a hepatologii publikoval pan primář výsledek dlouholetého výzkumu skupiny vědců a lékařů, svých spolupracovníků. Titulek: Obezita u dětí a nový pohled na její příčiny. Obsah: Nejpozději do šestí měsíců po narození musí děti dostávat lepek. Jinak se u nich později kromě těžko léčitelné až neléčitelné obezity začnou objevovat právě obezitou způsobené další velmi těžko léčitelné choroby. Ke každému soustu s lepkem je dětem nutné od malička přidávat zeleninovou polévku

Stejně tak se v posledních několika málo letech objevila až hysterická atmosféra na téma: makrobiotici a vegani, kteří nekonzumují živočišné potraviny, mají málo vitaminu B12. Právě tomu se začaly připisovat téměř všechny jejich problémy a zdravotní potíže.A to nejen ze strany alternativně se stravujících občanů. Ale velmi často i na straně moderní medicíny Situace se zhoršuje, z nejistoty kolem tohoto problému už začíná být panika. Je tedy nejvyšší čas zveřejnit nejen dlouhodobé zkušenosti předních světových makrobiotických instruktorů, ale také informace, uveřejňované ve vědecké literatuře. Při určitém nepodstatném krácení jsou obsahem následujících odstavců.

V roce 1955 byly uveřejněny výsledky dvou vědeckých týmů. Finský kolektiv prof. A.I. Rauma a japonský kolektiv H.Suzukiho do svých výzkumů kromě veganů a konzumentů tak zvané „živé stravy“ zařadili i makrobiotické děti. Zásobení vitaminem B12 se u makrobiotických dětí ukázalo jako dostatečné, ale u dětí vegansky živených dostatečné nebylo. Obě studie odhalily i příčiny tohoto rozdílu. A ty velmi připomínají základní pohled makrobiotický.

Jedním z faktorů, které přispěly k dostatečnému zásobní u makrobiotických dětí byla podle vědců pravidelná konzumace řas Nori. Krom toho i návyk dlouhého, důkladného žvýkání. I skutečnost, že při rostlinné stravě je střevní mikroflóra lépe a bohatěji osídlena bakteriemi, které produkují náš vlastní vitamin B12. Bakterie „naše“ stejně jako vitaminy naše jsou pochopitelně to nejcennější.

Vědci i nejzkušenější makrobiotičtí instruktoři se shodují i v tom, že probíraný vitamin je i v zelenině, která není očištěna škrábáním nebo oloupáváním, protože vytoužený vitamin je obsažen i v půdě a tedy i v jejích zbytcích na zelenině. Vařením se neničí. Další zdrojem toho významného vitaminu jsou podle citovaných zdrojů i luštěniny a další druhy mořských řas stejně jako příznivá bakteriální flora v tenkém střevě. Ovšem jen v tom případě, když se nekonzumuje maso savců a rafinovaný cukr. Zajímavá je i informace, že vědci u veganských dětí zjistili neschopnost zastavit pomalý postupný úbytek vitaminových zásob v krvi ani při všech uvedených pozitivech.

Nakonec ještě jeden důležitý zdroj informací. Z textů paní profesorky RNDr.Anny Strunecké, DrSc. Diskutovaný vitamin, který přijmeme v potravě, je v procesech trávení uvolněn a vstřebávám v tenkém střevě…V těle je skladován a používán dlouhou dobu…. Opakované se uvádí, že jeho zdrojem jsou jen živočišné produkty…Avšak můžeme ho získat i snědením 100 gramů zelených fazolových lusků nebo hrášku, červené řepy, mrkve nebo hrsti rozinek.

V mnoha jiných vědeckých informacích je opakována fakt, že velké množství tohoto vitaminu mají fazole. V praxi jsme měli možnost dlouhodobě pozorovat diabetika s trvale nemocnými kousky úst - i když konzumoval uměle připravený vitamin B12. Po přechodu na makrobiotiku – bez živočišných výrobků – se koutky zahojily a po celých dalších patnáct let jsou v pořádku. Zhruba před třemi lety byla ovšem u něj zavedena konzumace ryb pravidelně alespoň 1x týdně. Vždy s dostatkem zelené zeleniny. Totéž doporučujeme všem makrobiotikům, kteří mají za sebou deset nebo i více let makrobiotiky výhradně veganské – jen rostlinné.

Prosíme předávejte tyto informace dál.